Za prodavatelje osim „Općih uvjeta o poslovanju vrijede  i dodatni niže navedeni uvjeti za prodavatelje (“Uvjeti za prodavatelje).

Predajom ispunjenog obrasca za stranicu proizvoda (oglas) smatra se da ste niže navedene Uvjete pročitali, upoznali se s njima, te iste prihvaćate.

1. Uloga i odgovornost Stillista

Korisnici ovime priznaju da, osim ako nije drugačije određeno za proizvode koji su oglašeni na stranici, uloga Stilista će biti ograničena na ulogu posrednika, te djelovati samo kao posrednička platforma između korisnika. Stoga, osim u posebnim slučajevima, Stillist neće djelovati kao prodavatelj proizvoda i neće postati vlasnik proizvoda ni u jednom trenutku. Korisnici će djelovati u svakom trenutku za svoj račun, a nikada kao agenti ili predstavnici Stillista. Stillist neće biti stranka u ugovoru prodaje između kupca i prodavatelja, te ovime odbija odgovornost za takav ugovor ili za njegove posljedice. Svaka kontrola kvalitete koju Stillist može obaviti namijenjena je samo tome da se osigura da proizvod koji Prodavatelj prodaje odgovara opisu na stranici proizvoda koji je sastavio isti Prodavatelj. Nadalje, bilo kakva dostava koju organizira Stillist neće implicirati da je Stillist stranka u ugovoru između prodavatelja i kupca.

Osim prigovora na kašnjenje u dostavi ili neuspjeha u dostavi proizvoda koji se mogu pripisati Stillistu, na prodavatelju je da odgovori na bilo koji zahtjev ili prigovor u vezi s proizvodima koje su oglašavali online ili o njihovom opisu, te na komentare bilo kojeg korisnika o stranici proizvoda i/ili slanju i dostavi proizvoda od strane prodavatelja, a bilo kakav takav zahtjev ili prigovor bit će upućen prodavatelju, koji će biti jedini odgovoran za njihovo rješavanje.

2. Prodaja proizvoda

2.1 U okviru usluge online posredovanja koju pruža Stillist, Prodavatelj ovdje dodjeljuje Stillistu ovlaštenje za sljedeće radnje:

  • objaviti na web stranici stranicu proizvoda koja predstavlja ponudu za prodaju proizvoda, uključujući sav sadržaj koji je prodavatelj naveo, te ako je primjenjivo, izvršiti promjene na fotografijama proizvoda, uključujući uklanjanje pozadine
  • prihvatiti ponudu/ narudžbu koju daje Kupac; za i u ime Prodavatelja;
  • gdje je moguće, posebno u marketinške svrhe, prikazati fotografije i/ili opis proizvoda (uključujući njegov naziv, stanje, brand itd.) na drugoj platformi za oglašavanje, besplatno;
  • za i u ime Prodavatelja, na poseban račun primiti uplatu u iznosu cijene proizvoda, te primljeni novac umanjen za naknadu posredovanja prenijeti Prodavatelju na njegov račun

2.2. Izrada stranice proizvoda (oglasa)

Za svaki proizvod koji Korisnik želi ponuditi na prodaju mora se izraditi stranica proizvoda. Prodavatelj mora točno opisati sve karakteristike proizvoda i navesti cijenu proizvoda na stranici proizvoda. Minimalna cijena svakog proizvoda je 22€ (slovima dvadeset i dva eura).

Karakteristike proizvoda navedene na stranici proizvoda, a posebno stanje proizvoda, moraju odgovarati karakteristikama koje je Prodavatelj naveo prije provjere od strane Stillista.

Proizvodi koji se nude na prodaju moraju biti dostupni za narudžbu Kupcima sve dok se stranica proizvoda nalazi na web stranici. Prodavatelj može trajno ukloniti proizvod koji se oglašava za prodaju s web stranice u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da ovaj proizvod nije naručen, brisanjem stranice proizvoda.

Prodavatelj se obvezuje detaljno, pošteno i precizno opisati karakteristike proizvoda, njegov brend, bilo kakve nedostatke u izradi, oštećenja ili trošenje, ili bilo koju drugu karakteristiku proizvoda koju bi kupac razumno želio znati u vrijeme kupnje tog proizvoda. Prodavatelj se obvezuje ne objavljivati izmijenjenu sliku proizvoda. Ako je proizvod prošao vidljive promjene prije nego što je stavljen na prodaju (prilagođavanje, personalizacija itd.), prodavatelj se obvezuje to izričito navesti na stranici proizvoda.

Stillist ima pravo prihvatiti ili odbiti stranicu proizvoda prodavatelja prije nego što se postavi na mrežnoj stranici kako bi se osigurala usklađenost proizvoda koji se nude na mrežnoj stranici.

Otkad Prodavatelj pošalje stranicu proizvoda, Stillist ne stječe pravo vlasništva nad sadržajem Prodavatelja, ali dobiva dozvolu za njegovu upotrebu.

U trenutku kada Prodavatelj prenese sadržaj koji je obuhvaćen pravima intelektualnog vlasništva (poput fotografija ili video zapisa) daje Stillistu neisključivu licencu bez naplate tantijema, prenosivu, s pravom podlicenciranja i valjanu širom Europe za smještaj, upotrebu, distribuciju, izmjenu, pokretanje, kopiranje, javno izvođenje ili prikazivanje, prevođenje i kreiranje izvedenih radova od istog sadržaja. Dozvola se smatra prekinutom u trenutku kada Prodavatelj izbriše oglas ili korisnički račun.

Dozvoljena je prodaja novih i rabljenih artikala (odjevni predmeti, obuća, odjeća) točno navedenih brandova, te iz točno navedenih kategorija. Iz istog proizlazi da Stillist nije dužan primiti ni objaviti oglas koji ne odgovara kriterijima.

2.3 Izmjena stranice proizvoda

Prodavatelj može sniziti cijenu proizvoda, pri čemu će se Stillist-ove naknade prodavatelju prilagoditi u skladu sa tablicom naknada prodavatelja opisanim u čl. 7 ovih Uvjeta.

Stillist može predložiti prodavatelju da promijeni cijenu proizvoda kako bi bila u skladu s cijenama drugih proizvoda navedenih na web stranici i općim očekivanjima tržišta. Prodavatelji se slažu razgovarati o cijenama svojih proizvoda s dobrom vjerom sa Stillistom. Svaka promjena cijene od strane Stillista će postati učinkovita samo nakon prihvaćanja od strane prodavatelja. Radi izbjegavanja nedoumica, cijenu proizvoda uvijek i bez iznimke određuje Prodavatelj.

Tijekom cijelog procesa prodaje, Prodavatelj će imati potpunu preglednost nad cijenom i odgovarajućim naknadama/davanjima Prodavatelja.

3. Mogućnost otkupa proizvoda od strane Stillista

U iznimnim slučajevima, nakon analize podataka o proizvodu od strane Stillist-a i pregovora oko cijene, Stillist može ponuditi da direktno stekne proizvod od Prodavatelja.

4. Provjera kvalitete proizvoda

Ako, u vrijeme provjere kvalitete ili autentifikacije koju vrši Stillist u slučajevima kada je zadužen za organiziranje provjere autentičnosti proizvoda kupljenih od strane kupaca, primijeti da proizvod ne odgovara podacima o proizvodu koju je sastavio prodavatelj(na primjer, u smislu stanja proizvoda), Stillist preuzima obvezu, prema odabiru kupca, (i) pregovarati s prodavateljem i kupcem da osigura sniženje cijene ili (ii) otkazati transakciju i vratiti novac kupcu.

Ako se transakcija otkaže i ako prodavatelj želi vratiti svoj proizvod, Stillist će naplatiti prodavatelju fiksnu naknadu od dvadeset dva eura €22 po neusklađenom i/ili krivotvorenom proizvodu, što odgovara minimalnim troškovima rukovanja (troškovi slanja proizvoda Stillist-u, troškovi uklanjanja pozadine s fotografija, troškovi slanja proizvoda natrag prodavatelju).

5. Nemogućnost dostave

5.1. Posljedice nemogućnosti isporuke proizvoda Prodavatelju (vraćanje neispravnog proizvoda)

Ako je nemoguće vratiti proizvod koji nije usklađen Prodavatelju, na primjer, jer je adresa koju je prodavatelj dao netočna ili se pošiljka vrati zbog neprihvaćanja primatelja, e-mail će biti poslan prodavatelju proizvoda. Ako ne bude odgovora, proizvodi će biti na raspolaganju prodavatelju na vlastiti rizik i trošak u roku od šest (6) mjeseci od slanja e-maila od strane Stillist-a.

Ako prodavatelji žele povratiti svoj proizvod, moraju to zatražiti kontaktiranjem korisničke službe Stillist-a i izvršiti bankovni prijenos od trideset eura, €30, što odgovara troškovima obrade i skladištenja proizvoda. Nakon primitka uplate, Stillist će u roku od petnaest (15) radnih dana poslati proizvod natrag prodavatelju.

Ukoliko se proizvod ne zatraži od Stillista unutar navedenog roka od šest (6) mjeseci, Stillist će postati vlasnik netraženog proizvoda. Proizvod će tada biti ponovno oglašen na web stranici pod računom Stillista, uništen ili doniran dobrotvornoj organizaciji ako to njegovo stanje dopušta.

Ukoliko se radi o krivotvorini, koja postane vlasništvo Stillista, ista će biti uništena.

5.2. Posljedice nemogućnosti isporuke proizvoda kupcu

Ako nije moguće dostaviti proizvod kupcu, primjerice ako je adresa koju je kupac pružio netočna ili se paket vrati zbog odbijanja kupca, paket će biti vraćen prodavatelju u skladu s uvjetima prijevoznika koje je odabrao prodavatelj. Trošak snosi Stillist.

6. Obveze prodavatelja

Prodavatelj se obvezuje prodavati samo proizvode čiji je jedini vlasnik.

Prodavatelj ovime potvrđuje da ne krši važeće zakone i propise na bilo koji način te da ne krši prava trećih strana podnošenjem stranice proizvoda Stillistu ili nudeći proizvod za prodaju putem web stranice.

Prodavatelj jamči, potvrđuje i obvezuje se da podrijetlo, stanje i karakteristike proizvoda kojeg nudi na web stranici odgovaraju opisu proizvoda na odgovarajućoj stranici proizvoda, te da proizvod koji se nudi na prodaju nije krivotvoren.

Ako to zatraži Stillist, prodavatelji moraju odmah dostaviti sve dokumente kojima dokazuju svoja vlasnička prava na proizvode koji su ponuđeni na prodaju i / ili podrijetlo tih proizvoda. Stillist ima pravo izbrisati profil i / ili stranicu proizvoda prodavatelja koji ne dostave dokaze o svojim vlasničkim pravima nad proizvodima koji se nude na prodaju i / ili podrijetlu proizvoda. Prodavatelj neće imati pravo na naknadu ako Stillist izbriše te informacije iz gore navedenih razloga.

Prodavatelj je jedina osoba odgovorna za prodaju proizvoda.

Prodavatelj se suzdržava od prodaje bilo kojeg proizvoda čija prodaja je zabranjena ili bi kršila važeće zakone i propise i / ili kršila prava trećih strana.

Prodavatelj se obvezuje posebno ne prodavati prototipove (odjeću ili dodatke koji se stvaraju prije proizvodnje u seriji) ili uniforme (odjeću ili dodatke dizajnirane za upotrebu od strane zaposlenika određenih marki) ili proizvode koji su bili uključeni u “prodaju zaposlenicima” ili “prodaju tisku” i čija preprodaja nije autorizirana, imajući na umu da Stillist neće moći provjeriti je li takva zabrana primjenjiva. Ako Stillist sazna da se takvi proizvodi nude na prodaju na web mjestu, stranice proizvoda uključenih proizvoda i / ili profili njihovih prodavatelja mogu se automatski izbrisati, a prodavatelj neće imati pravo na naknadu.

7. Naknade prodavatelja

Usluge koje nudi Stillist bit će plaćene Naknadama za prodaju i Naknadama za obradu (zajedno “Naknade prodavatelja“) koje će Stillist oduzeti od cijene proizvoda plaćene od strane kupca.

U Nadnade za prodaju ulaze i dostava, osiguranje,..

A u Naknadu za obradu oglašavanje, uređivanje slika, oglašavanje na drugim platformama, obavještavanja ciljanih skupina o artiklu,..

Primjenjiva skala naknada prodavatelja jest kako slijedi u postocima:

Cijena proizvoda

Tvoja zarada

45€ -150 €

Tvoja zarada 60%

151€ -300€

Tvoja zarada 64%

301€ -500€

Tvoja zarada 68%

501€ -800€

Tvoja zarada 70%

801€ - 1250 €

Tvoja zarada 72%

1251€ - 1700€

Tvoja zarada 74%

1701€ - 2400 €

Tvoja zarada 76%

2401€ +

Tvoja zarada 78%

0-44 € - fiksno 22€

Naknade prodavatelja koje prikuplja Stillist odgovarat će iznosu plaćenom za svaku transakciju Stillistu od strane kupaca, umanjenom za gore navedene provizije u  zamjenu za posredničke usluge između prodavatelja i kupca, te po potrebi za provjeru i slanje proizvoda.

Ove naknade prodavatelja bit će uključene u cijenu prodaje proizvoda prikazanu na web stranici i specificirane su u vrijeme slanja stranice proizvoda (oglasa) stvorene od strane prodavatelja.

Ukoliko izmjenom Uvjeta dođe do promjene skale posredničkih naknada, usvajanje nove skale neće dovesti do povrata za transakcije koje su već dovršene (na primjer, ako Prodavatelj pronađe razliku između naknada prodavatelja koje su prethodno plaćene i naknada prodavatelja temeljenih na novoj skali). Pojednostavljeno, u trenutku predaje oglasa prihvaća se trenutačna skala i smatra se da je posao dogovoren po njoj.

8. Proces provjere narudžbe

Na temelju provjera koje se provode, Stillist može otkazati narudžbu ako informacije koje je pružio Kupac su namjerno netočne i/ili prijevarne, čak i nakon potvrde narudžbe. U tom će se slučaju Kupac putem e-pošte obavijestiti o mjerama koje je poduzela tvrtka Stillist, a proizvod će biti vraćen na prodavateljev račun za prodaju.

9. Slanje i dostava proizvoda

Prodavatelj čiji je proizvod naručen od strane kupca će primiti obavijest o prodaji putem e-maila koji će ih obavijestiti da se proizvod mora poslati kupcu radi provjere njegove usklađenosti s opisom na odgovarajućoj stranici proizvoda. E-mail će sadržavati prethodno plaćenu poštansku naljepnicu koja omogućuje prodavatelju da pošalje proizvod kupcu besplatno.

Prodavatelji bi trebali nastojati poslati proizvode koje prodaju putem prijevoznika koji im je dodijeljen (nakon što isprintaju prethodno plaćenu naljepnicu) unutar pet (5) kalendarskih dana nakon potvrde prodaje. Nijedan drugi predmet ne smije  biti uključen osim proizvoda i pripadajućih dodataka, osobito nisu dozvoljeni promotivni ili reklamni dokumenti. Ako prodavatelj šalje proizvode kasnije od sedam (7) dana nakon prodaje, Stillist može otkazati narudžbu, u tom će se slučaju kupcu vratiti novac, a proizvodi će se vratiti prodavatelju na njegov trošak.

Stillist se odriče odgovornosti prema Prodavatelju u slučaju oštećenja ili gubitka proizvoda tijekom prijenosa proizvoda do Stillista ako je pošiljka poslana bez prethodno plaćene poštarine. Stillist se ovdje odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitak proizvoda dok kupac ne primi proizvode koje su mu poslali. U slučaju gubitka ili oštećenja proizvoda od strane prijevoznika kojem je proizvod povjeren od strane prodavatelja za slanje Stillistu, naknada koja pripada prodavatelju će se sastojati od naknade koju nudi prijevoznik.

Da bi se proizvodi optimalno osigurali tijekom prijenosa do kupca, isto će osiguravati Stillist, a ukoliko se radi o skupljim artiklima od 500€ (slovima, pet stotina eura), na cijenu posredničke naknade dodati će se i trošak dodatnog osiguranja kojeg će osigurati Stillist. Isti postupak mora biti u dogovoru sa prodavateljem, te se Stillist obvezuje da neće dogovoriti niti jedan posao mimo potvde prodavatelja, koji bi istome mogao predstavljati dodatni trošak. Ako kupac ne primi proizvod u roku od petnaest (15) kalendarskih dana nakon potvrde prodaje proizvoda, Stillist će imat pravo otkazati prodaju uključenog proizvoda i obavijestiti o tome kupca.

10. Isplata prodavatelju

Primljeni novac od kupca, nakon odbitka (i) naknade prodavatelju koju duguje Stillistu, (i) mogućih troškova dostave i (ili) bilo kojeg iznosa novca koji duguje Stillistu, bit će u cijelosti isplaćeni prodavatelju od strane Stillista nakon što Stillist potvrdi da proizvod odgovara stranici proizvoda ili u roku od tri (3) dana nakon potvrde kupca o primitku proizvoda.

Međutim, nakon isporuke proizvoda kupcu, prodavatelj mora odmah, na zahtjev Stillista, vratiti novac primljen od Stillista za transakciju i mora vratiti bilo kakve troškove dostave kupcu, ako se proizvod  pokaže kao krivotvorina ili proizvod čija je prodaja zabranjena, u kršenju obveza prodavatelja opisanih u čl. 6 ovih Uvjeta.

Zarada Prodavatelja iznosit će iznos plaćenog proizvoda umanjen za proviziju Stillista (čl 7). Iznos će biti isplaćen putem bankovnog prijenosa na bankovni račun koji je odredio Prodavatelj. Stillist će vršiti bankovne prijenose tek nakon što Odjel za usklađenost Stillista potvrdi da proizvod odgovara stranici Proizvoda ili u roku od tri (3) dana nakon potvrde Kupca o primitku proizvoda.

U slučaju pritužbe ili žalbe Kupca, Stillist ima pravo zadržati plaćanje Prodavatelju dok se pritužba ili žalba ne riješi. Prodavatelji bi trebali imati na umu da im dugovani novac neće biti odmah uplaćen na njihov bankovni račun, zbog obrade i rukovanja zakašnjenja od oko tri (3) radnih dana (u slučaju banaka) nakon što se utvrdi da je proizvod usklađen, ta zakašnjenja su podložna fluktuacijama i daju se samo u informativne svrhe.

11. Stanje proizvoda prilikom dostave

Prodavatelj se obvezuje isporučiti samo proizvode koji su potpuno čisti (tj. proizvodi koji su očišćeni i po potrebi ispeglani).

Kako bi se izbjegli sporovi, Prodavatelj se obvezuje posebno paziti na pakiranje proizvoda koje šalje (npr. koristeći neprozirne omotnice ili omatanje ojačano mjehurićastom folijom ili dodatnim papirom za zaštitu). Proizvod mora biti poslan u adekvatnom pakiranju (kutija, omotnica ojačana za tekstil,..)

Prodavatelj se obvezuje zadržati dokaz o slanju bilo kojeg paketa koji šalje, na sigurnom mjestu, u razdoblju od jednog mjeseca nakon datuma slanja.

U slučaju izravne dostave, ako se kupac žali na primljenu robu koja je u lošem stanju, nakon provjere kupčeve tvrdnje, Stillist će obavijestiti Prodavatelja, ako je primjenjivo, da će se proizvod odmah vratiti.

12. Oglašavanje krivotvorenih proizvoda ili proizvoda čija je prodaja zabranjena na web stranici

Napominjemo da krivotvorenje podliježe posebnim sankcijama. Zabrana trgovanja krivotvorinama propisana je Zakonom RH.

Stillist se obvezuje primjenjivati postupke za poduzimanje mjera protiv prodaje krivotvorenih proizvoda koji su opisani u Uvjetima, u korist potrošača i nositelja prava.

Pregledom proizvoda(oglasa) prije slanja kupcu, Stillist će poduzeti sve radnje i uložiti sve napore kako bi spriječio prodaju krivotvorenih proizvoda ili proizvoda čija je prodaja zabranjena (na primjer, proizvoda koji krše važeće zakone ili propise ili krše prava trećih strana, poput prototipova (odjeće ili pribora koji su napravljeni prije serijske proizvodnje), uniformi (odjeće ili pribora dizajniranih za upotrebu od strane zaposlenika određenih brendova) ili proizvoda koji proizlaze iz “prodaje zaposlenicima” ili “prodaje novinama” čija preprodaja nije ovlaštena od strane modnih kuća uključenih u prodaju).

Prodavatelji jamče i izjavljuju da proizvodi koje stavljaju na prodaju nisu krivotvoreni i da njihova prodaja nije zabranjena. Međutim, ako kupac unatoč pažnji koja je posvećena fizičkom pregledu proizvoda, dobije krivotvoreni proizvod ili proizvod čija je prodaja zabranjena, može ga vratiti Stillistu kako bi osigurao povrat novca.

Ako se otkrije krivotvoreni proizvod ili proizvod čija je prodaja zabranjena, bit će odmah povučen iz prometa, a račun prodavatelja može biti privremeno ili trajno suspendiran.

Ukoliko se krivotvoreni proizvod ili proizvod čija je prodaja zabranjena ipak stave na prodaju ili ga zaplijeni nadležno tijelo ili vlasnik prava intelektualnog vlasništva u vezi s kojim postoje spornosti, nakon što je prodan, transakcija će biti poništena.

Prodavatelj mora tada vratiti Stillistu novac koji je zaradio u vezi sa spornim proizvodom te nadoknaditi Stillistu sve troškove koje je on pretrpio i/ili koje je kupac pretrpio zbog aktivnosti prodavatelja.

Prodavatelj će također biti odgovoran za sve troškove, gubitke, troškove i štete koje je Stillist pretrpio u vezi s bilo kojom pravnom akcijom koja proizlazi u vezi sa spornim proizvodom.

Osim toga, ako proizvod ne bude zaplijenjen od strane nadležnih tijela ili vlasnika uključenog brenda, Stillist će obavijestiti Prodavatelja da će proizvod biti uništen nakon razdoblja od šest mjeseci. U ovom slučaju, prodavatelj može zatražiti da mu se proizvod vrati o Prodavateljevom trošku.

Prodavatelj ima opcije ili pružiti Stillistu dokaze o autentičnosti proizvoda ukoliko smatra da je došlo do pogreške, ili zatražiti povrat proizvoda. Povrat će mu biti izvršen nakon zaprimljene uplate od 25€ (dvadeset i pet eura) na račun Stillista, koliko iznose minimalni troškovi nastali Stillistu. Osim uplate Prodavatelj je dužan o istoj obavijestiti Službu za korisnike.

Nakon primitka uplate, Stillist će proizvod poslati natrag Prodavatelju u roku od petnaest (15) radnih dana.

U slučaju sumnje u autentičnost proizvoda, Stillist zadržava pravo zatražiti od Prodavatelja sve dokumente koji potvrđuju autentičnost proizvoda i suspendirati račun Prodavatelja dok ne primi te dokumente. Stillist također ima pravo stupiti u kontakt s Prodavateljem radi provjere autentičnosti proizvoda.

Krivotvorenim proizvodom u ovom kontekstu smatra se svaki onaj proizvod, uključujući i njegovu ambalažu, koji je bez odobrenja nositelja prava na žig (engl. trademark, u razgovornom jeziku brand, robna marka, zaštitni znak) označen jednakim žigom ili žigom koji se od njega bitno ne razlikuje, i koji time povređuje prava nositelja toga žiga. Zaštićeni žig odnosno brand predstavlja imovinu njegovog vlasnika, te kao takav uživa pravnu zaštitu.

Novčane kazne za prekršitelje zbog povrede prava žiga propisane su člankom 138. Zakona o žigu.

Novčane kazne za prekršaje protiv autorskog i srodnih prava propisane su člankom 296. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

13. Prijenos vlasništva proizvoda i rizika

13.1 Proizvodi će ostati vlasništvo Prodavatelja ili, ako Stillist  djeluje kao prodavatelj vlastitih proizvoda, Stillist-a, sve dok Stillist ne primi puni iznos plaćanja za narudžbu od Kupca, uključujući kapital i pomoćne elemente (poreze, troškove autentifikacije, troškove prijevoza i sve druge primjenjive troškove).

13.2 Prijenos rizika gubitka ili oštećenja proizvoda na Kupca dogodit će se nakon što Kupac primi proizvod ili nakon što ga primi treća osoba koju je Kupac ovlastio da djeluje u njegovo ime. Kupac će stoga snositi rizik povezan s bilo kakvim oštećenjima koja proizvod može pretrpjeti nakon što ga primi.

13.3. Problemi s dostavom ili kasna dostava proizvoda

Ukoliko Kupac ne primi proizvode unutar trideset (30) dana od datuma narudžbe ili u slučaju da Stillist prodaje vlastite proizvode izravno na web stranici, ukoliko Kupac ne primi proizvode do i zaključno s datumom dostave navedenog u narudžbi, Kupac može otkazati transakciju, pod uvjetom da je prvo pozvao Stillist da ispravi situaciju u razumnom roku i pod uvjetom da dostava nije izvršena unutar tog dodatnog vremenskog roka. Stillist će vratiti novac Kupcu u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od datuma kada Stillist primi obavijest o otkazivanju transakcije od strane Kupca.

U slučaju da Kupac primi proizvode, a već je otkazao transakciju, mora vratiti proizvode, a Stillist se obvezuje vratiti cijenu proizvoda koji su vraćeni, troškove autentifikacije, troškove prijevoza (u slučaju povrata cijele narudžbe) i troškove vraćanja proizvoda Stillist-u, u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od Stillist-ovog primitka potpunih proizvoda u njihovom izvornom stanju.

U slučaju otkazivanja transakcije, Kupcu će biti vraćen novac na isti način kako je platio proizvod, pod uvjetom da Stillist ne sumnja da je zahtjev za otkazivanje ili povrat novca zbog potpunog ili djelomičnog neprijema naručenog proizvoda podnesen prijevarno. U slučaju djelomičnog otkazivanja, samo dio narudžbe koji je otkazan bit će vraćen u skladu s gore navedenim uvjetima.

14. Proizvodi koji se ne podudaraju s opisom na stranici proizvoda

14.1 Molimo uzmite u obzir da uključenost Stillista u rješavanje reklamacija ili pritužbi vezanih uz kupnju ima samo i isključivo za cilj olakšati postupak trgovine i iz toga ne slijeduje da se Stillist smatra strankom u prodaji.

14.2. Otkrivanje nedostataka tijekom kontrole kvalitete koju obavlja Stillist

Stillist se obvezuje provoditi vizualne preglede kako bi utvrdio jesu li prodajni artikli lažni ili nisu, kao i kako bi identificirao njihovo stanje.

Ukoliko proizvod djelomično odgovara opisu, tvrtka Stillist će obavijestiti Kupca o uočenim nedostacima ili nesuglasnostima, te će Kupac imati sedamdeset i dva (72) sata da ili (i) prihvati prodaju, ili (ii)  istu otkaže.

U slučaju otkazivanja Transakcije od strane Kupca, tvrtka Stillist će vratiti novac Kupcu.

U slučaju proizvoda koji se ne podudaraju s opisom na stranici proizvoda koji je naveden od strane Prodavatelja, proizvoda koji su krivotvoreni ili čija je prodaja zabranjena, tvrtka Stillist će otkazati Transakciju i vratiti novac Kupcu.

U slučaju otkazivanja Transakcije, Kupac može dobiti povrat novca koji će biti vraćen na način plaćanja koji je Kupac koristio izvorno. U slučaju djelomičnog otkazivanja, samo će se dio narudžbe koji se otkazuje vratiti u skladu s prethodno navedenim uvjetima.

U slučaju kada Kupac zatraži uslugu dodatne autentifikacije, te ako ista pokaže da je proizvod krivotvorina Kupac će o istome biti obaviješten e-mailom, novci mu se vraćaju, a sa proizvodom se dalje postupa kako je navedeno u članku 12 ovih Uvjeta.

14.3 Otkrivanje nedostatka proizvoda od strane Kupca

Ukoliko kupac utvrdi da proizvod nije u skladu s opisom na stranici proizvoda, kupac mora kontaktirati Stillist putem e-pošte najkasnije u roku od sedamdesetdva (72) sata od datuma kada je primio proizvod. Kupac mora objasniti na koji način i u kojoj mjeri proizvod ne odgovara stranici proizvoda te priložiti fotografije koje omogućuju potvrdu njegovih tvrdnji.

Ako se tvrdnja o neusklađenosti proizvoda s opisom na stranici proizvoda na prvi pogled čini opravdanom na temelju objašnjenja kupca i fotografija, Stillist će ovlastiti kupca da proizvod vrati prodavatelju ili ga tražiti da isti prvo pošalje na provjeru. Stillist će kupcu vratiti novac nakon potvrde primitka proizvoda od prodavatelja. Povrat će se izvršiti istivjetno načinu plaćanja koji je kupac koristio pri kupnji.

Ako se proizvod ipak pokaže u skladu s opisom, Stillist će ga zadržati i ponovno objaviti na platformi pod računom kupca, osim ako kupac ne zatraži proizvod natrag na svoj trošak.

U slučaju da kupac primi krivotvoreni proizvod ili proizvod čija je prodaja zabranjena, može vratiti proizvod Stillistu i osigurati povrat novca, osim u slučaju prijevare s njegove strane.

15. Informacije o odobrenju i obradi ponuda

15.1 Svaka osoba koja je punoljetna i ima važeći račun na Stillist platformi može oglašavati proizvod za prodaju na platformi Stillist.

15.2 Uvjeti koji uređuju uklanjanje ponuda:

ponuda za prodaju može biti odbijena ili povučena s platforme Stillist iz sljedećih razloga:

  • Proizvod koji se nudi za prodaju je zabranjen proizvod u smislu tog pojma u Uvjetima korištenja Stillista, ili je u suprotnosti sa Zakonom RH, regulativnim ili ugovornim odredbama. To se odnosi, između ostalog, na proizvode koji čine krivotvorene robne marke ili se prodaju u suprotnosti s selektivnim ili ekskluzivnim distribucijskim mrežama;
  • Postoji greška na stranici proizvoda ponude(oglas);
  • Račun prodavatelja proizvoda na Stillist platformi je suspendiran ili otkazan, bez obzira na razlog za to;
  • Proizvod koji se oglašava već je prodan.
  • navedene informacije u oglasu nisu točne ili potpune.

16. Klasifikacija ponuda za prodaju na stranicama rezultata

Personalizirana klasifikacija: Kupci mogu odabrati kriterij za sortiranje ponuda za prodaju u skladu s sljedećim kriterijima sortiranja:

“najnovije”, “najstarije”: proizvodi se sortiraju na temelju datuma stvaranja njihove stranice proizvoda na našoj platformi;

“najjeftiniji”: proizvodi se sortiraju od najmanje do najskuplje;

“najskuplji”: proizvodi se sortiraju od najskupljeg do najjeftinijeg;

“najpopularniji”: proizvodi se navode na temelju modnih trendova koji proizlaze iz odabira našeg uredničkog tima koji odabire modne, luksuzne i high-end proizvode kako bi sastavio katalog s najinspirativnijim komadima koji imaju poseban interes ili vrijednost za korisnike.

17. Trajanje i valjanost

Korisnici će biti obvezani ovim Uvjetima i odredbama od trenutka kada ih prihvate pristupajući web stranici ili prilikom registracije na web stranici, pa sve do brisanja svog računa, bez obzira obave li bilo kakve transakcije. Stillist ima pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti svoje Opće uvjete i odredbe bez najave i bez obveze opravdanja svoje odluke, bez ikakve odgovornosti kao posljedice. I u  slučaju značajne promjene jedne od odredbi Općih uvjeta i odredbi ili Uvjeta i odredbi za prodavatelje, korisnici koji su ih prihvatili ranije bit će dužni prihvatiti novu verziju ovih Općih uvjeta i odredbi. Primjenjivi Opći uvjeti i odredbe bit će oni koji su na snazi ​​u trenutku kada korisnik koristi web stranicu i/ili kupuje proizvod.

Korisnik u svakom trenutku ima pravo pristupa ovim Uvjetima koji su na snazi u tom trenutku.

18. Prekid usluge i raskid ugovora

U slučaju nepoštivanja jedne ili više odredbi ovih Uvjeta i odredbi (npr. u slučaju neprovođenja plaćanja u predviđenim rokovima, slanja pošiljke, ili kršenja ovih Uvjeta i odredbi), bilo da to utvrdi Stillist ili bilo da takvo kršenje prijave drugi korisnici, Stillist može privremeno prekinuti pristup korisnika uslugama Stillista, primjerice, do rješenja sporne situacije.

Ako se kršenje neke odredbe može ispraviti, ali se ispravak ne provede u roku od dva (2) kalendarska dana nakon obavještavanja o nepravilnostima koje je utvrdio Stillist, Stillist ima pravo trajno onemogućiti korisniku pristup uslugama. Ovoj nepovratnoj zabrani korisnikovog pristupa platformi Stillist prethodit će slanje e-pošte, te obavijest o mjeri, te sa objašnjenjem.

Osim toga, Stillist može prekinuti pružanje usluga, po pravu, bez prethodne najave, odmah ako ponašanje korisnika predstavlja ozbiljno kršenje ovih Uvjeta i odredbi, kao što su, ali ne ograničavajući se na: otvaranje više računa, prijevarna uporaba metoda plaćanja, pokušaj prijevare ili bilo koji drugi kazneni prekršaj. Takva mjera neće dati nikakvo pravo na naknadu od strane Stillista, a Stillist će sam imati pravo tražiti naknadu za bilo koju štetu koju je pretrpio.

19. Prigovor

Bilo koji Korisnik koji želi podnijeti prigovor Stillistu u vezi s Web stranicom može poslati pismo Stillistu na adresu : Milana Artičeka 24, Vision Consulting, Zagreb, ili podnijeti zahtjev putem obrasca za kontakt u dostupnom na http://stilllist.hr/kontakt-centar/

16. Nadležnost

U slučaju spora između korisnika i Stillista, Stillist  preporučuje da korisnik stupi u kontakt sa Korisničkom službom Stillista kako bi pokušao riješiti spor na prijateljski način. Stillist će korisnika obavijestiti o postojanju svih alternativnih načina rješavanja sporova.

UKOLIKO NE SLAŽETE S NAŠIM UVJETIMA KORIŠTENJA, POLITIKOM PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA, NE SMIJETE KORISTITI NAŠE USLUGE.

U Zagrebu, datum posljednje izmjene: 03.05.2023