Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako Vision Consulting, obrt za savjetovanje, trgovinu i posredovanje u trgovini,
Artickova ulica 24, 10090 Zagreb, OIB: 91620895641 (dalje u tekstu: “Vision Consulting”) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Vision Consulting-u dostupni korištenjem web stranice: www.stillist.hr.

Vision Consulting je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Vision Consulting je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Vision Consultingt kao pružatelj usluga web stranice www.stillist.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Vision Consulting
Artickova ulica 24,
10090 Zagreb,
OIB: 91620895641
info@stillist.hr

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vision Consulting osobne podatke prikuplja u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva te u marketinške svrhe. Iz tih razloga, Vision Consulting ima sveobuhvatan program privatnosti osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta, marketinga te drugih vrsta tehničke podrške.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti Vision Consulting i/ili naši pouzdani partneri.

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog poštovanja pravnih obveza, ako je to nužno za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili za potrebe legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.stillist.hr kao što je pretraživanje proizvoda koje vam nudimo, pretplata na newsletter, kupnja, stvaranje liste proizvoda koji vam se sviđaju i/ili kada nam želite poslati upit, i/ili kada nam želite poslati svoj životopis, Vision Consulting može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

Vision Consulting prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje aktivnosti putem web stranice www.stillist.hr, unaprijedio rad web stranice www.stillist.hr, stvorio bazu podataka korisnika  odnosno kupaca u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga te poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje prigovora, rješavanje problema vezanih uz dostavu kupljenih proizvoda, provedbu drugih administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici www.stillist.hr, Vision Consulting prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: IP adresu posjetitelja internet stranice, ID posjetitelja Internet stranice, ID kupca, ime, prezime, adresu, adresu e-pošte ili drugi kontakt, preferenciju vezanu uz adresu dostave, registracijske podatke (ukoliko se želite registrirati na našoj stranici), podatke o kartici, podatke o vašoj lokaciji.

Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza:

  • Od pretplatnika na naš newsletter, u svrhu obavještavanja o našim novim proizvodima te pogodnostima koje možete ostvariti, prikupljamo podatak kao što je e mail adresa.
  • Kada želite postati naš registrirani korisnik kupac ili prodavatelj prikupljamo vaše ime, prezime, adresu, adresu elektroničke pošte. Našim registriranim korisnicima pružamo razne pogodnosti te im olakšavamo kupnju putem naše internet stranice.  Vision Consulting vam omogućuje da kreirate listu želja koju možete podijeliti i s prijateljima i/ili kolegama i/ili obitelji.
  • U mnogim slučajevima želite nas nešto pitati, a u tu svrhu prikupljamo vašu adresu elektroničke pošte, ime, prezime, telefon. Temu poruke kao i sadržaj iste ovisi o tome što nas želite pitati. Primjerice u slučajevima da želite vratiti proizvod, iskoristiti neko od prava vezanih uz vas kao potrošača prikupljat ćemo dodatne podatke koje sadrži Izjava o odustajanju (ime, prezime, adresa, IBAN, broj telefona, adresa elektroničke pošte).
  • Vision Consulting prikuplja i podatke o svojim kupcima kako bi mogao izvršiti sve svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa. U slučaju kupnje prikupit ćemo podatke kao što su vaše ime, prezime, adresu elektroničke pošte, telefon, adresu za svrhe dostave, IP adresu, podatke o plaćanju. Primjerice, kada obavite kupnju  putem Stillist internet stranice, ovisno o slučaju, zatražit ćemo da date određene osobne podatke koji su potrebni za pravilnu obradu vaše kupnje. Ova situacija će se dogoditi pogotovo ako se uz kupnju naših proizvoda odlučite za korištenje jedne od usluga, kao što je dostava. Također, kako bi obradili narudžbu i osiguravali da su osobne i financijske informacije točne, koristimo pouzdane platne sustave trećih strana kako bi osigurali da je vaša uplata sigurna i da se vaši podaci ne koriste za prijevaru. Ako želite platiti izabrani proizvod na internetu, voditelj obrade će zahtijevati informacije vezane uz uplatu, uključujući i broj kreditne ili debitne kartice, datum isteka kartice, CVV broj, kao i adresu za naplatu. Kako bi osigurali da se proizvodi i usluge koje kupite kod nas dostave na ispravnu adresu, vaše osobne podatke koji su potrebni za pružanje pojedinih usluga dijelimo s pouzdanim vanjskim partnerima (npr. vaše ime, adresa dostave i poruke uz isporuku koje ste naveli – poput doba dana kada želite primati dostavu).
  • Usluga kupaca –  ako se obratite našem uredu kupaca (zatražite povrat proizvoda ili niste zadovoljni uslugom, i sl.) , direktno u Vision Consultingu ili kroz bilo koji drugi način komunikacije koji je vama dostupan, trebaju nam vaši kontakt podaci kako bismo riješili problem s kojim nam se obraćate. Podatke koje nam ustupite koristit će se samo za ovu namjenu. U određenim slučajevima ćemo koristiti usluge drugih pravnih osoba kojima povjeravamo vaše podatke samo u mjeri u kojoj će to biti potrebno za rješavanje vašeg slučaja (npr. ovlaštenih servisa za popravak ili ovlaštenih društava koje za nas pružaju korisničku podršku ).
  • Kada nam se obraćate ili kupujete putem telefona, voditelj obrade obrađuje vaše podatke, kao što: ime i prezime, adresa, adresa dostave, telefonski broj i/ili e-mail adresa, a sve u svrhu izvršavanja naših usluga prema vama.

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa s korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s Vision Consultingom kao što su društva čije sustave plaćanja koristima na našoj Internet stranici (Corvus pay..), društva koja u naše ime i za naš račun vrše dostavu, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu s propisima koji obvezuju Vision Consulting, a o čemu Vision Consulting vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

Suglasnost i korištenje osobnih podataka

Kupac daje suglasnost da Vision Consulting može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. Vision Consulting će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Vision Consulting će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Vision Consulting se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.
Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, Vision Consulting će takve podatke izmijeniti ili ukloniti.

Vision Consulting
potrebne osobne podatke prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe kupca ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.
Vision Consulting ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.
Vision Consulting će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.

Davanje osobnih podataka

Davanjem osobnih podataka temeljem Općih uvjeta zaštite osobnih podataka korisnik pristaje da njegove osobne podatke Vision Consulting daje na korištenje osobama povezanim sa istim u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti.

Ikakvo drugo davanje osobnih podataka trećim osobama može se izvršiti isključivo u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Povjerljivost podataka trećih osoba

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Vision Consulting prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Vision Consulting nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

Dopune i ispravci osobnih podataka

Vision Consulting smatra da svaki ispitanik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati slanjem e-poruke na info@stillist.hr te zatražiti odgovarajuću dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka.

Vision Consulting preporučuje korisnicima da u slučaju promjene osobnih podataka, iste što prije ažuriraju. Također, korisnici mogu zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o korisničkom računu.

Promjene općih uvjeta zaštite osobnih podataka

Vision Consulting može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici.

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici.

Kakva prava na privatnost imate?

Vision Consulting  poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati Vision Consulting slanjem elektroničke pošte na info@stillist.hr.