Za Kupce osim „Općih uvjeta o poslovanju vrijede  i dodatni niže navedeni uvjeti za Kupce(“Uvjeti za kupce).

Predajom ponude (kupnjom) artikla smatra se da ste niže navedene Uvjete pročitali, upoznali se s njima, te iste prihvaćate.

1. Uloga i odgovornost Stillista

Korisnici ovime potvrđuju da će uloga Stillist-a, osim ako nije drugačije navedeno za pojedine proizvode koji su ponuđeni na web stranici, biti ograničena na posredničku platformu između korisnika. U tu svrhu, osim u slučaju posebnih okolnosti, Stillist neće djelovati kao prodavač proizvoda i neće postati vlasnik proizvoda u bilo kojem trenutku. Svaki korisnik će djelovati u svako vrijeme u svoje ime i nikada neće djelovati kao agent ili predstavnik Stillist-a. Stillist neće biti stranka u ugovoru prodaje između kupca i prodavatelja, te ovime odriče odgovornost za takav ugovor ili za njegove posljedice.

Svaka kontrola kvalitete koju potencijalno obavlja Stillist odnosi se samo na to je li proizvod Prodavatelja u skladu s opisom na stranici proizvoda koji je sastavio Prodavatelj.

Stillist neće provjeravati odgovara li proizvod ili opis proizvoda u stranici proizvoda(oglas) Prodavatelja očekivanjima Kupca.

Stoga Stillist ne jamči da će Kupac biti zadovoljan Proizvodom, bilo estetski ili funkcionalno, u pogledu njegove uporabe.

 Bilo koje dostave koje organizira Stillist ili ispunjava Kupčevu dodatnu narudžbu usluge ne impliciraju da je Stillist stranka u ugovoru između Prodavatelja i Kupca.

Izuzimajući pritužbe zbog kašnjenja dostave ili neuspjeha isporuke proizvoda za koje se može okriviti Stillist, odgovornost za odgovor na bilo kakve pritužbe u vezi s proizvodima koje su Prodavatelji oglašavali online, njihovim opisom i komentarima bilo kojeg korisnika o stranici proizvoda, te / ili slanjem i isporukom proizvoda od strane prodavatelja (bez obzira je li se ta isporuka dogodila u okviru prodaje, zamjene ili povrata proizvoda) je na Prodavatelju, a bilo koja takva pritužba upućuje se Prodavatelju koji će biti sam odgovoran za nju.

2. Naručivanje proizvoda

Na stranici proizvoda će biti vidljivo pripada li proizvod koji se nudi na prodaju profesionalnom prodavaču ili privatnoj osobi. U nekim slučajevima to  može biti i sam Stillist. Informacije o proizvodima pružaju Prodavatelji.

Cijene proizvoda koji se nude na prodaju na Web mjestu su navedene uključujući dostavu, porez, ali isključujući dodatne troškove (troškove autentifikacije, troškove osiguranja i carinske pristojbe) koji će biti naznačeni zasebno. Određene porezne pristojbe i carinske pristojbe koje su na snazi u nekim zemljama mogu ipak biti naplaćene uz ove dodatne troškove, kako će biti spomenuto tijekom plaćanja narudžbe. U svakom slučaju, svi troškovi će biti navedeni u sažetku narudžbe prije nego što kupac odobri narudžbu.

Potvrda narudžbe od strane Kupca bit će jednako potpisu ugovora pod uvjetima prethodnosti, odnosno primitka proizvoda od strane Stillista i pozitivnog ishoda kontrole usklađenosti, ako takva kontrola bude provedena od strane Stillista, odnosno zatražena od Kupca. Ukoliko ne primi proizvod ili ukoliko ishod njihove kontrole kvalitete bude negativan, Stillist ima pravo otkazati narudžbu i vratiti novac Kupcu. Kao iznimka od gore navedenog, ako Stillist djeluje kao prodavatelj proizvoda ili ako su proizvodi dostavljeni izravno od prodavatelja kupcima, prodaja će se smatrati potpisanom u trenutku kada se naruči artikl, te provede plaćanje.

Ako proizvod naručen od strane kupca nije dostupan iz bilo kojeg razloga nakon potvrde narudžbe, Stillist će se na vrijeme obratiti kupcu kako bi predložio otkazivanje narudžbe i povrat novca (ako je plaćanje već izvršeno), u roku od trideset (30) kalendarskih dana od potvrde narudžbe.

3. Funkcionalnost "Ponudi cijenu"

Funkcionalnost “Ponudi cijenu” omogućuje kupcima povjerljivo pregovaranje o cijeni proizvoda slanjem ponude prodavatelju koji može prihvatiti ili odbiti ponudu ili ponuditi kupcu protuponudu. Cijena predložena u ponudi ne može biti manja od sedamdeset posto (70%) cijene proizvoda, biti veća od cijene proizvoda.

4. Troškovi autentifikacije

Troškovi autentifikacije naplaćeni od strane Stillista će biti dodani na cijenu artikla, te iznose fiksno 30€ . Troškovi autentičnosti bit će naznačeni prije potvrde narudžbe.

Nema troškova autentičnosti ako proizvod direktno šalje prodavatelj, te proizvod ne ide na provjeru.

5. Dostava

5.1. Mogućnosti dostave
Proizvodi se mogu slati ili od strane Stillista ili izravno od prodavatelja.

Troškove dostave pokriva Stillist.

5.2. Vremenski okviri dostave
Kada Stillist sam prodaje bilo koji proizvod na web stranici, datum dostave bit će naznačen kupcima prilikom narudžbe.

Ako Stillist djeluje samo kao posrednik u ime prodavca, datum isporuke proizvoda kupcu ovisit će o datumu kada Stillist ili primi proizvod koji mu je poslao prodavatelj ili primi potvrdu da je proizvod poslan. Stillist se stoga ne može se obvezati na fiksni datum isporuke, ali datum slanja proizvoda bit će najviše trideset (30) kalendarskih dana nakon datuma potvrde narudžbe od strane kupca.

6. Posljedice nemogućnosti isporuke proizvoda

Ako nije moguće dostaviti proizvod kupcu, na primjer ako je adresa koju je kupac dao netočna ili ako se pošiljka vrati zbog neprihvaćanja od strane kupca, kupcu proizvoda će biti poslan e-mail. Ako ne bude odgovora, proizvodi će biti na raspolaganju kupca, na vlastiti rizik i trošak (uključujući troškove skladištenja i rukovanja), u roku od šest (6) mjeseci od slanja e-pošte od strane Stillista.

Ako se proizvod ne zatraži od Stillista u navedenom razdoblju od šest (6) mjeseci, Stillist postaje vlasnik proizvoda koji nije tražen. Proizvod će se tada ponovno oglasiti u ime Stillista na web stranici, uništiti ili donirati dobrotvornim organizacijama ako njegovo stanje to dopušta.

6.2. Ukoliko je proizvod poslan direktno od prodavatelja

U slučaju da nije moguće dostaviti proizvod kupcu, na primjer ako je adresa koju je kupac dao netočna ili je pošiljka vraćena zbog neprihvaćanja od strane kupca, Pošiljka će biti vraćena prodavatelju u skladu s uvjetima prijevoznika koje je odabrao.

Proizvodi će ostati vlasništvo Prodavatelja, ili u slučaju da Stillist djeluje kao prodavatelj proizvoda, Stillist-a, sve dok Stillist ne primi punu uplatu cijene narudžbe od Kupca, uključujući i glavne i pomoćne elemente (poreze, troškove autentifikacije, troškove dostave i sve druge primjenjive troškove).

7. Prijenos vlasništva

Prijenos rizika gubitka ili oštećenja proizvoda na Kupca dogodit će se prilikom primitka proizvoda od strane Kupca ili od treće strane koju je Kupac angažirao da djeluje u njegovo ime. Kupac će stoga snositi rizik povezan s bilo kakvim oštećenjima nastalim nakon primitka proizvoda.

Kupac mora provjeriti (ili zatražiti od osobe koja primi proizvod u njegovo ime da provjeri) vanjsko stanje ambalaže proizvoda prilikom preuzimanja, prije potpisivanja obrasca koji mu predaje prijevoznik. Ako postoji vidljiva nepravilnost (oštećenje, nedostajući proizvod, oštećena pošiljka ili proizvod itd.), Kupac ili njegov predstavnik moraju neizbježno navesti precizne opise na dostavnoj bilješci: navesti broj nedostajućih i / ili oštećenih pošiljki i / ili proizvoda i detaljan opis oštećenja (otvorena ili poderana ambalaža, oštećen ili nedostajući proizvod itd.). Važno je da Kupac zadrži sve elemente koji su mu dostavljeni u stanju u kojem su mu isporučeni (tj. s ​​svim svojim priborom, drugim predmetima primljenim s tim proizvodima u njihovom izvornom stanju i zapečaćenom obliku proizvoda).

Kupac mora zadržati kopiju otpremnice i priložiti je u e-mail koji šalje Stillist-u u roku od sedamdeset dva (72) sata od datuma primitka proizvoda, kako bi utvrdio nepravilnost.

Ako Kupac nije primio proizvod, mora obavijestiti Stillist u roku od četrdeset osam (48) sati od predviđenog datuma isporuke proizvoda ili nakon što se proizvod označi kao isporučen. Kupac će poslati bilo koju dokumentaciju koju zatraži Stillist radi podrške zahtjevu.

U slučaju otvaranja poštanskog spora, Stillist zadržava pravo (i) produljiti rok isporuke proizvoda od 30 dana i (ii) zadržati povrat novca za proizvod do završetka poštanskog spora s prijevoznikom.

Ako je proizvod poslan izravno od prodavatelja, oštećeni proizvod mora se vratiti prodavatelju (osim u slučaju krivotvorenih proizvoda).

8. Uvjeti plaćanja

Opći uvjeti plaćanja

Kupac mora platiti cijenu, troškove autentifikacije, troškove dostave (u slučaju autentifikacije) i sve ostale primjenjive troškove putem sigurnog sustava plaćanja tvrtke Corvus Paya, putem bankovne kartice,putem PayPal sustava, ili uplatom na račun direktno Stillistu.

Da bi mogao plaćati putem PayPal-a, Kupac mora imati PayPal račun; tada će Kupac biti podložan Uvjetima korištenja PayPal-a, koji se mogu pregledati na web stranici PayPal-a.

Podaci o plaćanju neće biti pohranjeni od strane Stillista, već od strane Corvus Paya, njezinog pružatelja usluga plaćanja.

Na temelju provjera koje se provode, narudžba Kupca može biti odbijena ako su elementi koje je Kupac dostavio namjerno pogrešni i/ili prijevarni. U tom slučaju, Kupac će biti obaviješten e-poštom o mjerama koje je poduzeo Stillist, koji će automatski vratiti iznos  Kupcu ako je plaćanje već izvršeno.

9. Pritužbe i povrati

Ukoliko kupac ne primi proizvod u roku od trideset (30) dana nakon datuma narudžbe ili ako Stillist prodaje proizvode izravno na web stranici, a kupac ne primi proizvode na datum dostave naveden u narudžbi, kupac može otkazati transakciju, pod uvjetom da prvo pozove Stillist da u razumnom roku ispravi situaciju, a da dostava nije obavljena u tom dodatnom roku.

Stillist će kupcu vratiti novac u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana nakon datuma kada Stillist primi obavijest o otkazivanju transakcije od strane kupca.

Ako kupac primi proizvod, a već je otkazao transakciju, mora vratiti proizvod Stillist-u ili prodavatelju ako je proizvod izravno poslan od strane prodavatelja.

Stillist se obvezuje vratiti cijenu proizvoda koji je vraćen, troškove autentifikacije, troškove dostave (u slučaju povrata narudžbe u cijelosti) i troškove vraćanja proizvoda Stillist-u, u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana nakon primitka potpunog proizvoda u originalnom stanju od strane Stillist-a ili prodavatelja.

U slučaju otkazivanja, kupcu će se novac vratiti na način plaćanja koji je korišten za plaćanje narudžbe, pod uvjetom da Stillist ne sumnja da je zahtjev za otkazivanje ili povrat novca zbog potpunog ili djelomičnog neprijema naručenog proizvoda izvršen prijevarno. U slučaju djelomičnog otkazivanja, samo će se dio narudžbe koji je otkazan vratiti u skladu s gore navedenim uvjetima.

10. Neusklađenost proizvoda

Molimo uzmite u obzir da uključenost Stillista u rješavanje reklamacija ili pritužbi vezanih uz kupnju ima samo i isključivo za cilj olakšati postupak trgovine i iz toga ne slijeduje da se Stillist smatra strankom u prodaji.

10.1 Otkrivanje nedostataka tijekom kontrole kvalitete koju obavlja Stillist

Stillist se obvezuje provoditi vizualne preglede kako bi utvrdio jesu li prodajni artikli lažni ili nisu, kao i kako bi identificirao njihovo stanje.

Ukoliko proizvod djelomično odgovara opisu, tvrtka Stillist će obavijestiti Kupca o uočenim nedostacima ili nesuglasnostima, te će Kupac imati sedamdeset i dva (72) sata da ili (i) prihvati prodaju, ili (ii)  istu otkaže.

U slučaju otkazivanja transakcije od strane Kupca, tvrtka Stillist će vratiti novac Kupcu.

U slučaju proizvoda koji se ne podudaraju s opisom na stranici proizvoda koji je naveden od strane Prodavatelja, proizvoda koji su krivotvoreni ili čija je prodaja zabranjena, tvrtka Stillist će otkazati Transakciju i vratiti novac Kupcu.

U slučaju otkazivanja Transakcije, Kupac može dobiti povrat novca koji će biti vraćen na način plaćanja koji je Kupac koristio izvorno. U slučaju djelomičnog otkazivanja, samo će se dio narudžbe koji se otkazuje vratiti u skladu s prethodno navedenim uvjetima.

U slučaju kada Kupac zatraži uslugu dodatne autentifikacije, te ako ista pokaže da je proizvod krivotvorina Kupac će o istome biti obaviješten e-mailom, novci mu se vraćaju, a sa proizvodom se dalje postupa kako je navedeno u članku 12 ovih Uvjeta.

10.2 Otkrivanje nedostatka proizvoda od strane Kupca

Ukoliko kupac utvrdi da proizvod nije u skladu s opisom na stranici proizvoda, kupac mora kontaktirati Stillist putem e-pošte najkasnije u roku od sedamdeset dva (72) sata od datuma kada je primio proizvod. Kupac mora objasniti na koji način i u kojoj mjeri proizvod ne odgovara stranici proizvoda te priložiti fotografije koje omogućuju potvrdu njegovih tvrdnji.

Ako se tvrdnja o neusklađenosti proizvoda s opisom na stranici proizvoda na prvi pogled čini opravdanom na temelju objašnjenja kupca i fotografija, Stillist će ovlastiti kupca da proizvod vrati prodavatelju ili ga tražiti da isti prvo pošalje na provjeru. Stillist će kupcu vratiti novac nakon potvrde primitka proizvoda od prodavatelja. Povrat će se izvršiti istovjetno načinu plaćanja koji je kupac koristio pri kupnji.

Ako se proizvod ipak pokaže u skladu s opisom, Stillist će ga zadržati i ponovno objaviti na platformi pod računom kupca, osim ako kupac ne zatraži proizvod natrag na svoj trošak.

U slučaju da kupac primi krivotvoreni proizvod ili proizvod čija je prodaja zabranjena, može vratiti proizvod Stillistu i osigurati povrat novca, osim u slučaju prijevare s njegove strane.

11. Uvjeti povrata

11.1. Povrat prodavatelju

Proizvodi se moraju vratiti na adresu naznačenu od strane prodavatelja. Stillist ne preuzima odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja proizvoda tijekom prijevoza.

11.2. Povrat Stillist-u

Stillist ne preuzima odgovornost u slučaju gubitka ili oštećenja proizvoda tijekom prijevoza. Bilo koji proizvodi koji se vraćaju zbog kašnjenja isporuke koje je dovelo do otkazivanja početne transakcije, moraju se vratiti preporučenom dostavom s potvrdom o primitku.

Stillist upozorava kupca da mora posebno paziti na proizvode. Stillist ima pravo odbiti povrat proizvoda koji su oštećeni ili nepotpuni ili kupcu vratiti novac umanjen za naknadu za štetu uzrokovanu proizvodu (ako se šteta dogodila nakon isporuke kupcu). Kupac će također biti odgovoran u slučaju smanjenja vrijednosti proizvoda zbog rukovanja koje nadilazi ono što je potrebno da se utvrdi priroda, karakteristike i ispravno funkcioniranje tih proizvoda, bilo koje namjerne štete, bilo kojeg incidenta ili nemara kupca ili treće strane, bilo koje uporabe proizvoda koja nije u skladu s njegovom namjenom, ili bilo kojeg nepoštivanja uputa dobivenih od strane Stillista.

12. Trajanje i valjanost

Korisnici će biti obvezani ovim Uvjetima i odredbama od trenutka kada ih prihvate pristupajući web stranici ili prilikom registracije na web stranici, pa sve do brisanja svog računa, bez obzira obave li bilo kakve transakcije. Stillist ima pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti svoje Opće uvjete i odredbe bez najave i bez obveze opravdanja svoje odluke, bez ikakve odgovornosti kao posljedice. I u  slučaju značajne promjene jedne od odredbi Općih uvjeta i odredbi ili Uvjeta i odredbi za prodavatelje, korisnici koji su ih prihvatili ranije bit će dužni prihvatiti novu verziju ovih Općih uvjeta i odredbi. Primjenjivi Opći uvjeti i odredbe bit će oni koji su na snazi ​​u trenutku kada korisnik koristi web stranicu i/ili kupuje proizvod.

Korisnik u svakom trenutku ima pravo pristupa ovim Uvjetima koji su na snazi u tom trenutku.

13. Prekid usluge i raskid ugovora

U slučaju nepoštivanja jedne ili više odredbi ovih Uvjeta i odredbi (npr. u slučaju neprovođenja plaćanja u predviđenim rokovima, slanja pošiljke, ili kršenja ovih Uvjeta i odredbi), bilo da to utvrdi Stillist ili bilo da takvo kršenje prijave drugi korisnici, Stillist može privremeno prekinuti pristup korisnika uslugama Stillista, primjerice, do rješenja sporne situacije.

Ako se kršenje neke odredbe može ispraviti, ali se ispravak ne provede u roku od dva (2) kalendarska dana nakon obavještavanja o nepravilnostima koje je utvrdio Stillist, Stillist ima pravo trajno onemogućiti korisniku pristup uslugama. Ovoj nepovratnoj zabrani korisničkog pristupa platformi Stillist prethodit će slanje e-pošte, te obavijest o mjeri, te sa objašnjenjem.

Osim toga, Stillist može prekinuti pružanje usluga, po pravu, bez prethodne najave, odmah ako ponašanje korisnika predstavlja ozbiljno kršenje ovih Uvjeta i odredbi, kao što su, ali ne ograničavajući se na: otvaranje više računa, prijevarna uporaba metoda plaćanja, pokušaj prijevare ili bilo koji drugi kazneni prekršaj. Takva mjera neće dati nikakvo pravo na naknadu od strane Stillista, a Stillist će sam imati pravo tražiti naknadu za bilo koju štetu koju je pretrpio.

14. Prigovor

Bilo koji Korisnik koji želi podnijeti prigovor Stillistu u vezi s Web stranicom može poslati pismo Stillistu na adresu:
Milana Artičeka 24, Vision Consulting, Zagreb, ili podnijeti zahtjev putem obrasca za kontakt u dostupnom na http://stilllist.hr/kontakt-centar/

15. Nadležnost

U slučaju spora između korisnika i Stillista, Stillist  preporučuje da korisnik stupi u kontakt sa Korisničkom službom Stillista kako bi pokušao riješiti spor na prijateljski način. Stillist će korisnika obavijestiti o postojanju svih alternativnih načina rješavanja sporova.

UKOLIKO NE SLAŽETE S NAŠIM UVJETIMA KORIŠTENJA, POLITIKOM PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA, NE SMIJETE KORISTITI NAŠE USLUGE.

U Zagrebu, datum posljednje izmjene: 04.05.2023