Dobrodošli na stillist.hr!

Ovi opći uvjeti poslovanja sadrže uvjete poslovanja koji reguliraju korištenje naše web stranice koje pruža Stillist (naše “Usluge”) od strane vas (Korisnika).

Prije korištenja bilo koje naše Usluge, molimo pročitajte dokumente koji su relevantni za vas kako biste razumjeli vaša pravna prava i obveze, kao i uvjete, ograničenja i isključenja koji se primjenjuju na vas.

Korištenjem bilo koje od naših usluga (čak i samo pregledavanjem naše web stranice), pristajete se pridržavati svih uvjeta i odredbi.

Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ove web stranice, te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Opći uvjeti poslovanja

Ovim uvjetima poslovanja uređeni su i propisani odnosi i obveze korisnika stranice i Stillista kao pružatelja usluga. Svi korisnici se savjetuju da pažljivo pročitaju sve Uvjete korištenja koji se odnose na njih prije korištenja web stranice i da ih razumiju jer oni utvrđuju njihova prava i obveze.

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Stillist, što podrazumijeva i neregistrirane korisnike i registrirane korisnike.

Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetske platforme Stillist.

Ovi uvjeti primjenjuju se na sve korisnike.

Stillist kao pružaoc usluge

Platforma Stillist dostupna je preko linka www.stillist.hr i stillist.hr. Stillist je online platforma koja funkcionira kao posrednik između prodavača i kupca. U iznimnim slučajevima Stillist ima pravo prodavati i vlastite artikle.

Registracija, kreiranje računa

Otvaranje računa je besplatno i ne postoji obveza kupnje ili prodaje bilo čega na web stranici.

Registracija je dopuštena samo fizičkim i pravnim subjektima s neograničenom poslovnom sposobnošću.

Korisnici moraju biti stariji od 18 godina i moraju imati punu pravnu sposobnost za sklapanje prodaje, iz čega proizlazi da maloljetnicima nije dopuštena registracija na web stranici Stillist.

Kako bi pristupili funkcionalnostima web stranice, korisnici moraju stvoriti račun koristeći svoju e-mail adresu i lozinku

Ukoliko se korisnik odluči registrirati pri korištenju usluga ove platforme isti za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću, te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Stillist.hr dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona.

Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Stillist će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika u roku 7 dana nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Stillist

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke

Korisnici se obvezuju ne stvarati ili ne koristiti druge račune osim računa koji su stvorili početno, bilo pod svojim identitetom ili identitetom treće strane.

Korisnici se obvezuju obavijestiti Stillist putem obrasca za kontakt dostupnog na http://stilllist.hr/kontakt-centar/ o bilo kojoj prijevari upotrebe njihova korisničkog imena i / ili lozinke od strane treće strane, čim postanu svjesni toga.

Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Stillist ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi, može odgovarajuće postupati.

Stillist je ovlašten zatvoriti korisničke račune korisnika kod kojih se utvrdi da pokušavaju prodati krivotvorenu robu, koji na bilo koji način dovode u zabludu platformu ili kupca, ukoliko šire govor mržnje, psovke, pornografski sadržaj, koriste zaštićene logotipe, fotografije koje su zaštićene autorskim pravima ili drugi sadržaj koji se smatra neprimjerenim.

Ukoliko korisnik smatra da je korisnički račun ukinut pogreškom, ili isti želi trajno izbrisati može nas kontaktirati preko obrasca dosutpnog na: http://stilllist.hr/kontakt-centar/

Odgovornosti i isključivanje odgovornosti Stillista u sklopu korištenja web stranice

Na korisnicima je da osiguraju da su svi njihovi postupci i svi korisnički sadržaji koje objavljuju na Web stranici usklađeni s propisima koji su na njih primjenjivi. Stillist se ovime ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitak koji proizlaze iz bilo koje aktivnosti koju korisnik obavlja na Web stranici, kao što su, ali ne ograničavajući se na, gubitak podataka, gubitak prilike za prodaju ili kupnju, gubitak zarade, prometa, poslovne aktivnosti, prilika ili klijenata, šteta ugledu korisnika ili prekid njihove aktivnosti, te bilo kakav neizravni gubitak ili štetu koju trpi korisnik, ili bilo kakvu zapreku ili kašnjenje u ispunjavanju svojih obveza uzrokovano bilo kojim postupkom ili propustom korisnika (ili bilo koje osobe koja djeluje u ime i za račun korisnika) ili koji proizlaze iz više sile. Stillist ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Stillist se obvezuje primjenjivati sve razumne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa korisnika usluga i sprečavanje eventualnih zloupotreba. Prilikom pružanja usluge Stillist će postupati sa maksimalnom brigom i imajući na umu korist korisnika. Stillist ne prihvaća odgovornost za: nemogućnosti korištenja usluge uslijed neodgovarajućeg postupanja korisnika, nedostupnosti usluge nastale kao posljedica tehničkih problema ili više sile, grešaka u radu usluge.

Stillist ne odgovara korisniku usluge za štetu ukoliko dođe do gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Korisnički sadržaj

Korisnici mogu stvarati stranice proizvoda (“Stranice proizvoda”) kao i obrasce podataka profila (“Obrasci podataka profila”) i mogu također objavljivati komentare o proizvodima koje drugi korisnici postavljaju online („Korisnički komentari“). Svi ovi elementi koje stvaraju ili objavljuju korisnici nazivaju se “Korisnički sadržaj”.

Postavljanjem svojih Stranica proizvoda i/ili Obrasci podataka profila, korisnici ovlašćuju Stillist:

  • Da objavi, skupljaju, skladište, reproducira, širi bilo koji korisnički sadržaj
  • Da izmijeni prezentaciju fotografija proizvoda, poput promjene veličine ili reza fotografija, te uklanjanja pozadine proizvoda kako bi isti bio prikazan na bijeloj pozadini

Stillist poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih i stoga zabranjuje korisnicima web stranice da šire, preuzimaju, stavljaju online ili na drugi način prenose bilo koji element koji krši prava intelektualnog vlasništva treće strane.

Korisnici se obvezuju da će osigurati Stillistu i njegovim zaposlenicima i dobavljačima protiv bilo kojeg zahtjeva, odgovornosti, štete, gubitka, troškova i izdataka, uključujući troškove odvjetnika i savjetnika do razumne visine, koje su nastale kao dio ili u vezi s bilo kojim zahtjevom koji je podnesen od treće strane zbog kršenja ili povrede prava intelektualnog vlasništva od strane korisnika.

Praćenje podataka od strane Stillista

Stillist nema kontrolu i ovdje odbacuje odgovornost za točnost ili ispravnost bilo kojeg sadržaja korisnika ili sadržaja treće strane; Stillist nema obvezu provjeravati primjerenost takvog sadržaja koji se objavljuje ili preuzima na web stranici, te odbacuje odgovornost za podatke ili informacije koje korisnici prenose. Stillist ima pravo ukloniti bilo koji korisnički sadržaj u slučaju kršenja prava treće strane i / ili ovih Uvjeta korištenja koji reguliraju korištenje internetske stranice. Samo korisnici koji objavljuju ili šalju informacije na Web stranicu snose odgovornost za te informacije, koje ne moraju odražavati mišljenja ili načela Stillista.

Obavijest o nezakonitom sadržaju ili kršenju prava intelektualnog vlasništva

Ako smatrate da određeni sadržaj i/ili stranica proizvoda sadrži  ili nezakonitu poruku ili da su vaša prava intelektualnog vlasništva povrijeđena zbog nekog članka ili bilo koje informacije koja se pojavljuje na web mjestu, obavijestite o tome Stillist-a putem kontakt obrasca dostupnog na adresi  http://stilllist.hr/kontakt-centar/

Tim Stillista nastojati će u najkraćem roku odgovoriti na obavijest o kršenju prava intelektualnog vlasništva, te poduzeti radnje nužne kako bismo utvrdili istinitost prijave. Ako imate zahtjev ili pritužbu vezanu za kršenje prava intelektualnog vlasništva, molimo pošaljite ju na adresu: podrska@stillist.hr

Stillist vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno Općim uvjetima, te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.

Izjava o intelektualnom vlasništvu u vezi s Web stranicom

Sav sadržaj Web stranice (tekstovi, komentari, ilustracije i slike, bilo vizualne ili zvučne) osim Korisničkog sadržaja zaštićen je autorskim pravom, žigovima i/ili patentnim zakonima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici stillist.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka stillista ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Stillist-u ili bilo kojoj trećoj strani.
Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.

Pravila korištenja

Svaki korisnik se obvezuje koristiti Web stranicu (i svaku njenu postojeću i buduću funkcionalnost) na razuman način, u dobroj vjeri i u skladu s važećim zakonima i propisima, te s ovdje navedenim uvjetima. Posebno, korisnik se obvezuje ne koristiti Web stranicu na način koji bi na bilo koji način kršio prava intelektualnog vlasništva (autorsko pravo, zaštitni znakovi, pravo industrijskog dizajna, itd.), osobna prava (slike, poštovanje, privatnost, itd.), temeljna prava i slobode. Korisnik je upozoren da njegovo ponašanje na Web stranici može biti odgovorno prema drugim korisnicima i Stillistu.

U kontekstu distribucije sadržaja putem web stranice, bilo odabirom korisničkog imena, pisanjem prodajnih oglasa i/ili objavljivanjem komentara, svaki korisnik se obvezuje biti pristojan, umjeren i poštovati druge. Pogotovo, svaki korisnik se obvezuje ne objavljivati na web stranici sadržaj (i posebno bilo koji komentar i/ili poruku i/ili bilo koji sadržaj fotografije ili video zapisa) koji je, uvredljiv, neprimjeren, pornografskog sadržaja, diskriminirajući ili može biti okarakteriziran kao govor mržnje.

Stillist zadržava pravo automatski izbrisati neprimjereni sadržaj uz pomoć algoritama za otkrivanje koje koristi, čim postane svjesna toga i/ili čim joj se prijavi njegovo postojanje. Stillist također može u bilo kojem trenutku zatražiti od korisnika da ga zamjeni, na primjer, odabirom prihvatljivog korisničkog imena.

Općenito, prilikom korištenja Web stranice, bilo koji čin, sadržaj, stav i/ili izjava korisnika koji bi mogao obmanuti, zavarati, prevariti ili naškoditi drugom korisniku i/ili Stillistu može proizvesti bez prava na zahtjev za naknadu štete, (i) slanje podsjetnika na pravila dobrog ponašanja, (ii) formalno upozorenje, (iii) suspenziju ili trajnu obustava korisničkog računa. Primjerice, to će biti slučaj kada:

  • korisnik bude predmet pritužbi ili zahtjeva drugih korisnika;
  • prodavač-korisnik pošalje jedan ili nekoliko puta artikl koji je neispravan, ili, općenito, ne odgovara opisu u oglasu.

Korisnici se izričito suzdržavaju od međusobnog kontaktiranja radi pregovaranja i/ili zaključivanja transakcije koja se odnosi na proizvod izvan Web stranice ili općenito na način koji šteti pravima ili interesima Stillista. Korisnici se također suzdržavaju od širenja veza na druge web stranice i/ili identifikacijskih elemenata drugih web stranica na kojima se također prodaju proizvodi, osim uz pisani pristanak Stillista. Korisnici se slažu da neće otkrivati osobne ili bankovne podatke putem Web stranice.

Stillist ima pravo obrisati račune koji nisu imali aktivnost u posljednje 2 godine. Prije brisanja, korisnika ćemo kontaktirati na neki od korisničkih podataka koje je korisnik ostavio prilikom registracije, u svrhu potvrde želi li račun i dalje koristiti. Ukoliko korisnik to ne potvrdi ili ne odgovori odnosno ako korisnika nije moguće kontaktirati na neki od podataka koje je isti ostavio, Stillist je ovlašten bez odgode zatvoriti račun i pokrenuti brisanje podataka.

Nadležnost u slučaju spora

Uvjeti i odnosi između korisnika i Stillista, zastupanog po obrtu Vision consulting, podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu. Sukladno članku 10. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) potrošač ima pravo na podnošenje prigovora pisanim prigovorom putem pošte ili elektroničke pošte na niže navedene adrese. Stillist je dužan, pisanim putem u najkraćem mogućem roku, potvrditi primitak pisanog prigovora potrošača radi bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor potrebno je navesti broj narudžbe, broj računa, ime i prezime, odnosno neki drugi podatak koji će poslužiti za identifikaciju narudžbe na koju se prigovor odnosi. Stillist će po Zakonu u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora poslati Kupcu odgovor na isti način kako je prigovor i zaprimio.

Mail adresa za prigovore: stillist@stillist.hr

Adresa za pisanje prigovora : Artičkova 24, 10090, Zagreb, Vision consulting, obrt za posredovanje i trgovinu

Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i uvjeti poslovanja, kao i svi važeći primjenjivi Zakoni.

Dostupnost web stranice

Stillist ne daje nikakve izjave u vezi s dostupnošću ili pristupačnosti web stranice, te ne jamči da će korisniku pristup web stranici, sadržaju koji se nalazi na web stranici ili uslugama koje nudi biti pružen bez prekida, u zadanim vremenskim okvirima ili bez grešaka. Stillist nastoji održavati web stranicu dostupnom 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, osim u slučaju više sile. Međutim, zbog tehničkog održavanja i/ili sigurnosnih razloga, Stillist može privremeno i bez prethodne obavijesti u potpunosti ili djelomično obustaviti pristup web stranici. Prihvaćanje korisnika ovih Uvjeta korištenja podrazumijeva njihovo prihvaćanje mogućih tehničkih prekida.

Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Stillist.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja. Ako ne želite prihvatiti ove ili bilo koje ažurirane Uvjete, možete zatražiti brisanje svog korisničkog računa na :  http://stilllist.hr/kontakt-centar/

Stillist ima pravo na izmjene na web stranici, primjerice iz tehničkih ili komercijalnih razloga. Ako te izmjene ne utječu značajno i/ili negativno na uvjete pružanja usluga, korisnici mogu biti obaviješteni o izmjenama koje su napravljene, ali se njihov pristanak neće tražiti.

Zadnja izmjena:
Zagreb,2.5.2023