U niže navedenoj tablici možeš vidjeti koliko će iznositi tvoja zarada nakon prodaje artikla.

Cijena proizvoda

NAŠA PROVIZIJA

45€ -150 €

37%

151€ -300€

34%

301€ -500€

32%

501€ -800€

32%

801€ - 1250 €

30%

1251€ - 1700€

28%

1701€ - 2400 €

27%

2401€ +

25%

0-44 € - fiksno 22€

Naknada koju Stillist naplaćuje za usluge posredovanja i oglašavanja oduzima se od ukupne pune cijene koju si kao prodavač postavila.

Primjerice, prodaješ li haljinu u vrijednosti od 399€ , naknada Stillista iznositi će 32% od 399 €

Tvoja zarada biti će 271,32 €.